ALE KINO+

"DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH" Z ARABII SAUDYJSKIEJ ORAZ TURECKO-IRANSKI "CZAS NOSORO?CA" BAHMANA GHOBADIEGO TRIUMFATORAMI 8. EDYCJI FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Podczas tegorocznej, 8. edycja Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+, która odby3a sie w dniach 29 listopada - 3 grudnia, zaprezentowano 20 filmów, z czego 17 stanowi3o polskie premiery. Najpe3niej reprezentowane by3y kinematografie Brazylii i Izraela. W programie znalaz3o sie 5 tytu3ów zg3oszonych do Oscarowych nominacji w kategorii Najlepszy Film Nieanglojezyczny. Serce i Nagrode Publiczno?ci zdoby3a DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH z Arabii Saudyjskiej. Nagrod? miesiecznika KINO wyró?niony zosta3 CZAS NOSORO?CA, produkcji turecko-iranskiej, w re?. Bahmana Ghobadiego.

DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH

DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH to ciep3y, pogodny film, nios?cy jednocze?nie g3eboki przekaz o wewnetrznej sile, dzieki której mo?e sie spe3nia ka?de marzenie. Publiczno?a Festiwalu swoj? Nagrode przyznaje w g3osowaniu na portalu www.filmaster.pl. DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH, której ka?da festiwalowa projekcja by3a nagradzana brawami, konkurentów zostawi3a daleko w tyle. Do kin w ca3ej Polsce film wejdzie w przysz3ym roku.


CZAS NOSORO?CA

CZAS NOSORO?CA, najnowszy film Ghobadiego, dwukrotnego zdobywcy Z3otej Muszli w San Sebastian, to kolejny, po Czasie pijanych koni i Pó3ksie?ycu, hymn na cze?a kultury narodu bez panstwa - Kurdów. Tym razem to kurdyjska poezja jest bohaterem filmu i przy jej pomocy Ghobadi opowiada o ponadczasowej mi3o?ci. Poeta Sahel i jego ?ona Mina zostaj? wtr?ceni do wiezienia. Po 10 latach kobieta zostaje uwolniona i dowiaduje sie, ?e jej m?? nie ?yje. Mina przeprowadza sie do Stambu3u z dwojgiem ich dzieci i rozpoczyna nowe ?ycie. Jednak po latach Sahel powraca...

8. FESTIWAL FILMY |WIATA ALE KINO+ TO NIE KONIEC PRZYGODY Z FILMEM! ZAG?OSUJ I WYGRAJ FILMOWE NAGRODY!

Projekcj? DZIEWCZYNKI W TRAMPKACH w krakowskim Kinie Pod Baranami zakonczy3a sie 8. edycja Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+, który odbywa3 sie w dniach 22 listopada - 3 grudnia w wybranych kinach w najwiekszych miastach w Polsce.

To jednak nie koniec filmowej przygody! Czas na dobr? zabawe i filmowe nagrody.

Twoje serce podbi3 LUCKY? Pokocha3e? DZIEWCZYNKE W TRAMPKACH? Marzysz o tym, by ?ladami bohaterów WYPRAWY DO XINGU ruszya na podbój Brazyli? Który z filmów obudzi3 w Tobie marzenia, dostarczy3 najwiekszych prze?ya i wzruszen?

Zag3osuj na Najlepszy Film, napisz recenzje - i wygraj festiwalowe kubki, p3yty DVD z filmami oraz dwuosobowy kanet na Tydzen Kina Hiszpanskiego w marcu 2013 w Warszawie!

G3osowaa mo?na na stronie http://filmaster.pl/festiwal/filmy-swiata/filmy
lub http://www.filmyswiata.pl/glosowanie.php

Szczegó3y i regulamin konkursu na http://blog.filmaster.pl/artykul/konkurs-filmy-swiata-ale-kino/

MOCNY AKCENT NA ZAKONCZENIE WARSZAWSKIEJ EDYCJI 8. FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+.
OD JUTRA NAJLEPSZE FILMY |WIATA WE WROC?AWIU

Warszawsk? edycje festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ zamknie 29 listopada pokaz "Dziewczynki w trampkach" ("Wadjda", re?. Haifaa Al Mansour, Arabia Saudyjska 2012). To ciep3y, pogodny film, nios?cy jednocze?nie g3eboki przekaz o wewnetrznej sile, dzieki której mo?e sie spe3nia ka?de marzenie. Obraz znalaz3 sie w programie MFF w Wenecji 2012, gdze zosta3 uhonorowany Nagrod? CinemAvvenire oraz Nagrod? C.I.C.A.E . Do kin w ca3ej Polsce wejdzie w przysz3ym roku.

Zwiastun

Wadjda ma 10 lat i mieszka w Rijadzie. W szkole uchodzi za buntowniczke, poniewa? chodzi w porysowanych d3ugopisem trampkach i próbuje bawia sie z ch3opcami. Jej najwiekszym marzeniem jest rower. Niestety, w Arabii Saudyjskiej kobiety nie mog? prowadzia samochodów, za? dziewczynkom nie wypada je?dzia na rowerze - ma to jakoby zagra?aa ich cnotliwo?ci. Aby zdobya pieni?dze na upragniony rower i przekonaa doros3ych o swojej pobo?no?ci, Wadjda postanawia wzi?a udzia3 w konkursie recytacji Koranu.

MEKSYKANSKI KANDYDAT DO OSCARA "PRAGNIENIE MI?O|CI" OTWORZY 8. FESTIWAL FILMY |WIATA ALE KINO+.
PREZENTUJEMY POLSKI ZWIASTUN FILMU

Nadchodz?c?, 8. ju? edycje Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ otworzy 22 listopada (godz. 20.30, kino Muranów, Warszawa) polska premiera filmu "Pragnienie mi3o?ci" (Después de Lucía), re?. Michel Franco, Meksyk 2012). Obraz zg3oszony jako meksykanski kandydat do Oscara 2013 zebra3 ju? laury na MFF w Cannes 2012, gdzie zdoby3 Nagrode G3ówn? w sekcji Un Certain Regard oraz na MFF w San Sebastian 2012, gdzie otrzyma3 wyró?nienie w sekcji Horizontes Latinos.

"Pragnienie mi3o?ci" - g3o?ny film jednego z najbardziej obiecuj?cych re?yserów m3odego pokolenia w Meksyku - Michela Franco to intryguj?co opowiedziana, wstrz?saj?ca historia meksykanskich nastolatków, którzy w potoku ogólnodostepnego alkoholu, seksu i Internetu gubi? granice miedzy rzeczywisto?ci? a ?wiatem wirtualnym.

Polski zwiastun filmu:

"Pragnienie mi3o?ci" trafi do kin w ca3ej Polsce w przysz3ym roku.

Widzowie 8. Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ zobacz? 20 filmów fabularnych, z których a? 17 bedzie pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. W programie znalaz3o sie 5 tytu3ów zg3oszonych do Oscarowych nominacji w kategorii Najlepszy Film Nieanglojezyczny.

Najpe3niej reprezentowane bed? kinematografie Brazylii i Izraela.

Festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+ prezentuje najlepsze filmy, których na co dzien nie mo?na zobaczya w polskich kinach. To filmowa podró? przez Ameryke ?acinsk?, Bliski i Daleki Wschód oraz Afryke, obrazy pokazywane i nagradzane na najwa?niejszych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, San Sebastian i Toronto.

"...AND THE OSCAR GOES TO..."
OSCAROWE FILMY W PROGRAMIE
8. FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Festiwal FILMY |WIATA ale kino+. zaprasza na 5 tytu3ów, które ju? za moment stan? w wy?cigu do Oscarów 2013, gdzie walczya bed? o presti?ow? statuetke w kategorii Najlepszy Film Nieanglojezyczny. Lista tytu3ów:

Pragnienie mi3o?ci (Después de Lucía), re?. Michel Franco, Meksyk 2012, 93' - meksykanski kandydat do Oscara 2013
Klaun (O palhaço), re?. Selton Mello, Brazylia 2011, 88' - brazylijski kandydat do Oscara 2013
Wype3nia pustke (Fill the Void), re?. Rama Burshtein, Izrael 2012, 87' - izraelski kandydat
do Oscara 2013
Jak mam na imie (Infancia clandestina), re?. Benjamin Ávila, Argentyna, Brazylia 2011, 112' - argentynski kandydat do Oscara 2013
?ycie na sprzeda? (Death for Sale), re?. Faouzi Bensaidi, Maroko 2011, 117' - marokanski kandydat do Oscara 2013

Zobacz i zdecyduj,
za kogo bedziesz trzyma3 kciuki
podczas Oscarowej nocy w 2013r.

Festiwal FILMY |WIATA ale kino+ prezentuje najlepsze filmy, których na co dzien nie mo?na zobaczya w polskich kinach. To filmowa podró? przez Ameryke ?acinsk?, Bliski i Daleki Wschód oraz Afryke, obrazy pokazywane i nagradzane na najwa?niejszych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, San Sebastian i Toronto.

Znany jest ju? pe3en program 8. Festiwalu FILMY |WIATA ale kino+. Publiczno?a obejrzy 20 filmów fabularnych, z których a? 17 bedzie pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Najpe3niej reprezentowane bed? kinematografie Brazylii i Izraela.

RUSZY?A PRZEDSPRZEDA? BILETÓW NA 8. FESTIWAL FILMY |WIATA ALE KINO+

Ruszy3a przedsprzeda? biletów na projekcje 8. festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ w Warszawie, w kinach Muranów i Luna.

Bilety do nabycia w kasach poszczególnych kin w cenie:

20 z3 na pojedynczy seans
18 z3/szt. bilety na 3-5 seansów
16 z3/szt. bilety na 6 i wiecej seansów.

UWAGA! Zni?ki z dwóch kin nie 3?cz? sie. Nie ma mo?liwo?ci zwrotu biletów. Miejsca na wszystkich seansach s? NIENUMEROWANE.

Informacje dotycz?ce cen biletów oraz przedsprzeda?y w pozosta3ych miastach w kasach i na stronach internetowych poszczególnych kin.

Szczegó3owy program festiwalu mo?na znale?a na:
http://www.alekinoplus.pl/html/filmy-swiata/program.php
http://www.filmyswiata.pl/program.php

FASCYNUJ!CA FILMOWA PODRÓ? PRZEZ KONTYNENTY. PE?NY PROGRAM 8. FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+ prezentuje najlepsze filmy, których na co dzien nie mo?na zobaczya w polskich kinach. To filmowa podró? przez Ameryke ?acinsk?, Bliski i Daleki Wschód oraz Afryke, obrazy pokazywane i nagradzane na najwa?niejszych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, San Sebastian i Toronto.

Znany jest ju? pe3en program 8. Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+. Publiczno?a obejrzy 20 filmów fabularnych, z których a? 17 bedzie pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Najpe3niej reprezentowane bed? kinematografie Brazylii i Izraela.


FILM OTWARCIA:

Pragnienie mi3o?ci (Después de Lucía), re?. Michel Franco, Meksyk 2012, 93'
MFF Cannes 2012 - Nagroda G3ówna w sekcji Un Certain Regard
MFF San Sebastian 2012 - wyró?nienie w sekcji Horizontes Latinos
Meksykanski kandydat do Oscara 2013
POLSKA PREMIERA


FILM ZAMKNIECIA:

Dziewczynka w trampkach (Wadjda), re?. Haifaa Al Mansour, Arabia Saudyjska 2012, 93'
MFF Wenecja 2012 - Nagroda CinemAvvenire, Nagroda C.I.C.A.E
POLSKA PREMIERA


BRAZYLIA, JAKIEJ NIE ZNACIE:

Wszyscy me?czy?ni Weroniki (Era uma vez eu, Verônica), re?. Marcelo Gomes, Brazylia 2012, 92'
MFF San Sebastian 2012 - wyró?nienie w sekcji Horizontes Latinos
MFF Toronto 2012 - sekcja Contemporary World Cinema
POLSKA PREMIERA

Klaun (O palhaço), re?. Selton Mello, Brazylia 2011, 88'
11 Brazylijskich Nagród Filmowych
Brazylijski kandydat do Oscara 2013
POLSKA PREMIERA

Wyprawa do Xingu (Xingu), re?. Cao Hamburger, Brazylia
MFF Berlin 2012 - sekcja Panorama
MFF San Sebastian 2012 - sekcja Zabaltegi-Specials
POLSKA PREMIERA

S?siedzkie d?wieki (O som ao redor), re?. Kleber Mendonça Filho, Brazylia 2012, 124'
MFF Rotterdam 2012 - Nagroda FIPRESCI
MFF Nowe Horyzontuy 2012 - Nagroda FIPRESCI


KINO IZRAELSKIE:

Wype3nia pustke (Fill the Void), re?. Rama Burshtein, Izrael 2012, 87'
MFF Wenecja 2012 - Konkurs G3ówny - Nagroda dla Najlepszej Aktorki, Nagroda Signis
Izraelski kandydat do Oscara 2013
POLSKA PREMIERA
Cena wody (The Cutoff Man), re?. Idan Hubel, Izrael 2012, 75'
MFF Wenecja 2012 - sekcja Orizzonti
POLSKA PREMIERA
Zamach (The Attack), re?. Ziad Doueiri, Liban 2012, 105'
MFF Toronto 2012 - sekcja Special Presentations
MFF San Sebastian 2012 - Konkurs G3ówny
POLSKA PREMIERA


POZOSTA?E TYTU?Y:

Czas nosoro?ca (The Rhino Season), re?. Bahman Ghobadi, Turcja, 94'
MFF Toronto 2012 MFF San Sebastian 2012 - Nagroda za Najlepsze Zdjecia
Festiwal Plus Camerimage 2012 - Konkurs G3ówny
POLSKA PREMIERA
Druga ?ona (Thy Womb), re?. Brillante Mendoza, Filipiny 2012, 106'
MFF Wenecja 2012 - Konkurs G3ówny, 3 nagrody
MFF Toronto 2012 - sekcja Contemporary World Cinema
POLSKA PREMIERA
Jak mam na imie (Infancia clandestina), re?. Benjamin Ávila, Argentyna, Brazylia 2011, 112'
MFF Cannes 2012 - sekcja Quinzaine des Réalisateurs
MFF San Sebastian 2012 - film otwarcia sekcji Horizontes Latinos
Argentynski kandydat do Oscara 2013
POLSKA PREMIERA
Kurczak ze ?liwkami (Chicken with Plums), re?. Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francja, Niemcy, Belgia, 115'
MFF Wenecja 2011 - Konkurs G3ówny
MFF Toronto 2011
La Sirga, re?. William Vega, Kolumbia 2012, 88'
MFF Cannes 2012 - sekcja Quinzaine des Réalisateurs
MFF San Sebastian 2012 - sekcja Horizontes Latinos
POLSKA PREMIERA
Lucky, re?. Avie Luthra, RPA 2011, 100'
MFF Toronto 2011 - sekcja Contemporary World Cinema
Pie?ni mi3o?ci (The Love Songs of Tiedan), re?. Hao Jie, Chiny 2012, 91'
MFF San Sebastian 2012 - sekcja New Directors
POLSKA PREMIERA
Pokonaa przeznaczenie (All Apologies), re?. Emily Tang, Chiny 2012, 87'
MFF San Sebastian 2012 - Konkurs G3ówny
POLSKA PREMIERA
Py3 czasu (Mold), re?. Ali Aydin, Turcja 2012, 94'
MFF Wenecja 2012 - Nagroda dla Najlepszego Debiutu
POLSKA PREMIERA
Urodzony przestepca (Juvenile Offender), re?. Kang Yi-kwan, Korea Po3udniowa 2012, 107'
MFF Toronto 2012 - sekcja Contemporary World Cinema
MFF Tokio 2012 - Nagroda Specjalna Jury, Nagroda dla Najlepszego Aktora
POLSKA PREMIERA
?ycie na sprzeda? (Death for Sale), re?. Faouzi Bensaidi, Maroko 2011, 117'
MFF Toronto 2011
MFF Berlin 2012 - sekcja Panorama, Nagroda C.I.C.A.E.
Marokanski kandydat do Oscara 2013
POLSKA PREMIERA


Organizatorami Festiwalu s? kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana.

Warszawa / 22-29 listopada / Kino Muranów, Kino Luna
Poznan / 25-28 listopada / Kino Muza
Gdansk / 26-29 listopada / Kino Klub ?ak
Wroc3aw /29 listopada - 2 grudnia / Kino Nowe Horyzonty
Kraków / 30 listopada - 3 grudnia / Kino Pod Baranami

IZRAEL W TRZECH ODS?ONACH. NAJCIEKAWSZE FILMY IZRAELSKIE PODCZAS 8. EDYCJI FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Fascynuj?cy ?wiat chasydów, codzienna walka o przetrwanie w ekstremalnych warunkach klimatycznych, wojna, która przenika wszystkie sfery ?ycia - oto ró?ne oblicza Izraela. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ (22 listopada - 3 grudnia) organizatorzy zapraszaj? na filmow? wyprawe do kraju, z którym tak wiele 3?czy Polske i Polaków. W programie Festiwalu znajd? sie trzy po?wiecone Izraelowi nowo?ci filmowe:
- izraelski kandydat do Oscara 2013, prezentowany w Konkursie G3ównym MFF w Wenecji 2012 oraz na MFF w Toronto WYPE?NIA PUSTKE (FILL THE VOID, re?. Rama Burshtein);
- prezentowany w Konkursie G3ównym MFF w San Sebastian 2012 oraz na MFF w Toronto 2012 w sekcji Special Presentation ZAMACH (THE ATTACK, re?. Ziad Doueiri);
- CENA WODY (THE CUTOFF MAN, re?. Idan Hubel), która znalaz3a sie w programie MFF w Wenecji 2012

Ka?dy z tytu3ów bedzie mia3 na Festiwalu swoj? polsk? premiere.

WYPE?NIA PUSTKE (Fill the Void), re?. Rama Burshtein, Izrael 2012, 87'
Chasydzi fascynuj? trudn? do zrozumienia umiejetno?ci? pogodzenia ortodoksyjnej tradycji z wymogami ?ycia w nowoczesnym spo3eczenstwie izraelskim. Wype3nia pustke przenosi widza w intymny ?wiat chasydzkiej rodziny. Osiemnastoletnia Shira po ?mierci starszej siostry musi od nowa szukaa swojego miejsca w spo3eczno?ci. Jej szcze?cie zale?y ca3kowicie od umiejetno?ci odnalezienia sie w relacjach z najbli?szymi, które tylko pozornie s? ?ci?le sformalizowane przez religie i tradycje.

ZAMACH (The Attack), re?. Ziad Doueiri, Liban 2012, 95'
Od czasu wybitnego Paradise Now nie by3o filmu, który tak emocjonuj?co i m?drze opowiada o ludzkim wymiarze konfliktu izraelsko-palestynskiego. Amina, wybitnego chirurga, poznajemy podczas wieczoru, gdy jako pierwszy w historii Izraelczyk palestynskiego pochodzenia odbiera presti?ow? nagrode medyczn?. Niestety, uroczysto?a przerywa wiadomo?a o zamachu bombowym w centrum Tel Awiwu. Amin zostaje wezwany do szpitala na pomoc rannym, po czym na identyfikacje zamachowca, którym okazuje sie... jego ?ona.

CENA WODY (The Cutoff Man), re?. Idan Hubel, Izrael 2012, 75'
Gabi zajmuje sie odcinaniem wody tym, którzy nie zap3acili rachunków. Przysparza mu to wielu wrogów, ale nie ma wyboru - inaczej czeka go bezrobocie, a on musi utrzymaa rodzine. Nocami marzy o lepszym ?yciu, na które go nie staa. Za dnia, niczym z3odziej, zakrada sie na ty3y domów, gdzie demontuje wodomierze. Jego jedyn? nadziej? jest syn marz?cy o karierze pi3karza. Pewnego dnia Gabiemu przyjdzie odci?a wode sponsorowi lokalnej dru?yny pi3karskiej.

Brazylia, jakiej nie znacie. Najlepsze filmy brazylijskie podczas 8. edycji Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ (22 listopada - 3 grudnia) organizatorzy zapraszaj? na filmow? wyprawe do Brazylii, fascynuj?cego kraju, który w ostatnich latach wyrasta na globaln? potege, zarówno ekonomiczn?, jak i kulturaln? . Widzowie Festiwalu bed? mieli okazje zobaczya cztery bardzo ró?ne filmy doskonale pokazuj?ce bogactwo tamtejszej kinematografii: KLAUN, re?. Selton Mello - brazylijskiego kandydata do Oscara 2013, WSZYSCY ME?CZY?NI WERONIKI, re?. Marcelo Gomes - wyró?nienie w sekcji Horizontes Latinos na MFF San Sebastian 2012, S!SIEDZKIE D?WIEKI, re?. Kleber Mendonça Filho - zdobywce Nagrody FIPRESCI na MFF w Rotterdamie 2012 oraz Nagrody FIPRESCI na MFF Nowe Horyzonty 2012, WYPRAWA DO XINGU, re?. Cao Hamburger - film, którego ?wiatowa premiera mia3a miejsce na tegorocznym MFF w Berlinie (sekcja Panorama).

KLAUN (O PALHAÇO), re?. Selton Mello | Brazylia 2011 | 88' | POLSKA PREMIERA
Benjamin jest klaunem i razem z trup? Cyrku Nadzieja podró?uje po Brazylii roz?mieszaj?c mieszkanców ma3ych miasteczek. Nie ma dowodu osobistego ani sta3ego miejsca zamieszkania, czego praktyczn? konsekwencj? jest niemo?no?a zakupu upragnionego... wentylatora. Rozczarowany ?yciem opuszcza cyrk i wyrusza na poszukiwanie tego, co ma uczynia go szcze?liwym: sta3ego adresu i idealnej kobiety. Inteligentny, ciep3y, lekko absurdalny KLAUN podbi3 serca milionów Brazylijczyków i jest tegorocznym brazylijskim kandydatem do Oscara.

WSZYSCY ME?CZY?NI WERONIKI (ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA), re?. Marcelo Gomes | Brazylia 2012 | 92' | POLSKA PREMIERA
26-letnia Weronika mieszka w Recife. W3a?nie skonczy3a studia, ale okazuje sie, ?e zawód psychiatry nie jest tym, co sobie wymarzy3a. Przez jej gabinet codziennie przewijaj? sie dziwne postacie, które wci?gaj? j? w swój pogmatwany wewnetrzny ?wiat. Jej relacje z me?czyznami te? s? skomplikowane - pomimo, ?e pragnie mi3o?ci, nie potrafi zaanga?owaa sie emocjonalnie z ?adnym z nich. Pogarszaj?cy sie stan zdrowia ojca zmusi dziewczyne do przemy?lenia swoich ?yciowych wyborów. WSZYSCY ME?CZY?NI WERONIKI to zmys3owy, uniwersalny obraz m3odej kobiety szukaj?cej swojego miejsca w ?wiecie.

S!SIEDZKIE D?WIEKI (O SOM AO REDOR), re?. Kleber Mendonça Filho| Brazylia 2012 | 124'
Dzielnica Recife pe3na luksusowych wie?owców zamieszkanych przez klase ?redni?. Pewnego dnia w okolicy pojawia sie prywatna firma ochroniarska, która proponuje mieszkancom swoje us3ugi. Kto i przed czym powinien tu bya chroniony? I czy nowi ochroniarze rzeczywi?cie gwarantuj? bezpieczenstwo? Z pomoc? tytu3owych "s?siedzkich d?wieków" re?yser buduje sugestywn? opowie?a o zaufaniu, ale i o codziennej niepewno?ci ?ycia w wielkiej metropolii. Nowatorskie, pasjonuj?ce kino.

WYPRAWA DO XINGU (XINGU), re?. Cao Hamburger | Brazylia 2012 | 102' | POLSKA PREMIERA
Brazylia, rok 1943. Trzej ??dni przygód bracia porzucaj? wygode Sao Paulo i dobr? prace, aby udaj?c analfabetów zaci?gn?a sie na wyprawe swego ?ycia. Na niezbadanych wcze?niej terenach napotkaj? Indian, którzy nigdy nie widzieli bia3ego cz3owieka. Bracia wkrótce zrozumiej?, ?e to ju? nie tylko ekscytuj?ca przygoda, ale ?e w ich rekach le?y przysz3o?a Indianskich plemion. Oparta na faktach, inspiruj?ca historia ludzkiej solidarno?ci ponad kulturowymi podzia3ami.

CA?Y FILMOWY |WIAT W ZASIEGU REKI. KOLEJNE G?O|NE TYTU?Y NA 8. FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana po raz ósmy zapraszaj? na festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+, który odbedzie sie w dn. 22 listopada-3 grudnia w pieciu najwiekszych miastach w Polsce. Organizatorzy zapewni? publiczno?ci niepowtarzaln? okazje, by zapoznaa sie z filmami reprezentuj?cymi kinematografie takich krajów, jak Meksyk, Maroko, Argentyna, Kolumbia, Filipiny czy Chiny. Na festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ widzowie bed? mogli obejrzea unikalny zestaw obrazów docenionych na presti?owych festiwalach w Wenecji, Cannes, czy San Sebastian.

W programie znajd? sie m.in. najnowszy film twórcy POZDROWIEN Z RAJU, Filipinczyka Brillante Mendozy - nagrodzony na MFF w Wenecji THY WOMB, prosto z Konkursu G3ównego na MFF w San Sebastian chinskie ALL APOLOGIES w re?. Emily Tang oraz pokazywany na tegorocznym MFF w Cannes kolumbijski debiut Williama Vegi LA SIRGA.

Pe3en program Festiwalu zostanie og3oszony 31 pa?dziernika.

THY WOMB, re?. Brillante Mendoza/Filipiny 2012, MFF Wenecja 2012 - 3 nagrody.
Autor KINATAY, BABCI oraz POZDROWIEN Z RAJU powraca w mistrzowskim stylu g3eboko ludzk? histori? ma3?enstwa staraj?cego sie o adopcje dziecka. Jak zwykle u Mendozy, nie brakuje wyrazistych postaci oraz wci?gaj?cych, dramatycznych zwrotów akcji.

ALL APOLOGIES, re?. Emily Tang/Chiny 2012, MFF San Sebastian 2012 - Konkurs G3ówny
W pewnej wiosce w po3udniowych Chinach ma3y Zhuang wskakuje na wózek s?siada. Na nieszcze?cie spada wprost pod ko3a nadje?d?aj?cego samochodu i ginie na miejscu. Jego rodzice win? za ?miera dziecka obci??aj? s?siada, a zemsta zrozpaczonego ojca jeszcze bardziej pog3ebia dramatyzm sytuacji.

LA SIRGA, re?. William Vega/Kolumbia, Meksyk 2012, MFF Cannes 2012, MFF San Sebastian 2012, MFF Toronto 2012
Poetycki, alegoryczny i pe3en napiecia re?yserski debiut Kolumbijczyka Williama Vegi. Uciekaj?ca przed wojn? domow? Alicja znajduje schronienie w nale??cym do jej wuja pensjonacie "La Sirga" nad bezkresnym jeziorem La Cocha. ?yje w przekonaniu, ?e wreszcie znalaz3a bezpieczn? przystan...

W programie znajd? sie równie?:

DESPUÉS DE LUCÍA, re?. Michael Franco/Meksyk 2012 Nagroda G3ówna w sekcji "Un Certain Regard" MFF Cannes 2012.
G3o?ny film jednego z najbardziej obiecuj?cych re?yserów m3odego pokolenia w Meksyku, który cannenskie Jury doceni3o za ciekawie opowiedzian?, wstrz?saj?ca historie meksykanskich nastolatków, którzy w potoku ogólnodostepnego alkoholu, seksu i Internetu gubi? granice miedzy rzeczywisto?ci? a ?wiatem wirtualnym.

GOD'S HORSES, re?. Nabil Ayouch/Maroko 2012 MFF Cannes 2012
Wnikliwy portret m3odych ch3opców dorastaj?cych w slumsach wielkiego miasta oraz droga ich przemiany w bojowników d?ihadu.

INFANCIA CLANDESTINA, re?. Benjamin Ávila/Argentyna 2012 MFF Cannes 2012 - argentynski dramat o dziecinstwie pod zmienionym nazwiskiem.


8. festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+ odbedzie sie w dniach 22 listopada - 3 grudnia w wybranych kinach w najwiekszych miastach w Polsce.

Warszawa /22-29 listopada / Kino Muranów, Kino Luna
Poznan / 25-28 listopada / Kino Muza
Gdansk /26-29 listopada / Kino Klub ?ak
Wroc3aw /29 listopada-2 grudnia / Kino Helios Nowe Horyzonty
Kraków / 30 listopada-3 grudnia / Kino Pod Baranami

Ide? Festiwalu jest rygorystyczna selekcja i prezentacja w Polsce najwybitniejszych filmów spoza tzw. |wiata Zachodniego. W programie imprezy znajdzie sie 20 pe3nometra?owych filmów fabularnych z Ameryki ?acinskiej, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, które mia3y swoje premiery ?wiatowe na najwa?niejszych festiwalach filmowych. Dzieki swej oryginalno?ci i ?wie?o?ci filmy te s? wa?nym ?ród3em inspiracji, doznan oraz wiedzy o wspó3czesnym ?wiecie i cz3owieku. Wiekszo?a z nich polska publiczno?a zobaczy po raz pierwszy.

Organizatorami Festiwalu s? kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana.

NAJLEPSZE FILMY |WIATA 8. EDYCJA FESTIWALU FILMY |WIATA ALE KINO+

Kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana po raz ósmy zapraszaj? na festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+, który odbedzie sie w pieciu najwiekszych miastach w Polsce i potrwa od 22 listopada do 2 grudnia. Podczas imprezy go?cie obejrz? premierowe pokazy obrazów wyró?nionych przez publiczno?a i jury na tegorocznym MFF w Cannes: "Después de Lucía" (re?. Michael Franco), "W imie Boga" (God's Horses, re?. Nabil Ayouch), "Infancia clandestina" (re?. Benjamin Ávila).

Ide? Festiwalu jest rygorystyczna selekcja i prezentacja w Polsce najwybitniejszych filmów spoza tzw. |wiata Zachodniego. W programie imprezy znajdzie sie 20 pe3nometra?owych filmów fabularnych z Ameryki ?acinskiej, Azji, Afryki, które mia3y swoje premiery ?wiatowe na najwa?niejszych festiwalach filmowych. Dzieki swej oryginalno?ci i ?wie?o?ci filmy te s? wa?nym ?ród3em inspiracji, doznan oraz wiedzy o wspó3czesnym ?wiecie i cz3owieku. Wiekszo?a z nich polska publiczno?a zobaczy po raz pierwszy.

Projekcje w ramach 8. Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ odbywaa sie bed? w Warszawie, Poznaniu, Gdansku, Krakowie i Wroc3awiu, w nastepuj?cych kinach i terminach:
Warszawa /22-29 listopada / Kino Muranów, Kino Luna
Poznan /25-28 listopada / Kino Muza
Gdansk /26-29 listopada / Kino Klub ?ak
Kraków /28 listopada-1 grudnia / Kino Pod Baranami
Wroc3aw /29 listopada-2 grudnia / Kino Helios Nowe Horyzonty

W programie imprezy, którego pe3na wersja dostepna bedzie w listopadzie znajd? sie m.in.:
DESPUÉS DE LUCÍA, re?. Michael Franco - g3o?ny film jednego z najbardziej obiecuj?cych re?yserów m3odego pokolenia w Meksyku, który otrzyma3 Nagrode G3ówn? w sekcji "Un Certain Regard". Jury doceni3o ciekawie opowiedzian?, wstrz?saj?ca historie meksykanskich nastolatków, którzy w potoku ogólnodostepnego alkoholu, seksu i Internetu gubi? granice miedzy rzeczywisto?ci? a ?wiatem wirtualnym.
W IMIE BOGA (GOD'S HORSES), re?. Nabil Ayouch - marokanski obraz prezentowany w sekcji "Un Certain Regard", wnikliwy portret m3odych ch3opców dorastaj?cych w slumsach wielkiego miasta oraz droga ich przemiany w bojowników d?ihadu.
INFANCIA CLANDESTINA, re?. Benjamin Ávila - argentynski dramat o dziecinstwie pod fa3szywym nazwiskiem, który znalaz3 sie w presti?owej sekcji "Quinzaine des Réalizateurs" cannenskiego festiwalu, pokazywany podczas koncz?cego sie w3a?nie MFF w Toronto, a pod koniec wrze?nia zaprezentuje go MFF San Sebastian w sekcji "Horizontes Latinos" pokazuj?cej najlepsze dokonania kinematografii latynoamerykanskiej.