ALE KINO+

LAUREACI KONKURSU "FILMY |WIATA ALE KINO+"

Poni?ej przedstawiamy laureatów konkursu. Nagrod? jest podwójny bilet na pokaz festiwalowy, p3yta DVD z filmem "Co wiesz o Elly" i kubek festiwalowy.

KINO MURANÓW (Warszawa) 24.11 sobota 12:00 - ?ycie na sprzeda?
 1. Karolina Iwanicka, Warszawa
 2. Daniel Sabacinski, Siekierki Wielkie
 3. Magdalena Jó?wicka, Warszawa
KINO MURANÓW (Warszawa) 27.11 wtorek 18:00 - Wype3nia pustke
 1. Olga Urbanowska, Puszczykowo
 2. Angelika Andruszuk, Warszawa
 3. Mariusz Bogucki, Warszawa
KINO LUNA (Warszawa) 24.11 sobota 14:00 - La Sirga
 1. Marcin Jary, Piaseczno
 2. Joanna Musia3kowska , Warszawa
 3. Mateusz Jarczynski, Warszawa
 4. Paulina Kurek, Warszawa
 5. Marzena Bogucka, Warszawa
 6. Marek Rudnicki, Zdunska Wola
KINO LUNA (Warszawa) 26.11 poniedzia3ek 18:00 - Py3 czasu
 1. Barbara Jó?wicka, Koby3ka
 2. Krystyna Weber, Wroc3aw
 3. Renata Walkiewicz, Otwock


Kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana po raz ósmy zapraszaj? na festiwal FILMY |WIATA ALE KINO+, który odbedzie sie w pieciu najwiekszych miastach w Polsce i potrwa od 22 listopada do 3 grudnia. Festiwal prezentuje najlepsze filmy, których na co dzien nie mo?na zobaczya w polskich kinach. To filmowa podró? przez Ameryke ?acinsk?, Bliski i Daleki Wschód oraz Afryke, obrazy pokazywane i nagradzane na najwa?niejszych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, San Sebastian i Toronto.

Publiczno?a obejrzy 20 filmów fabularnych, z których a? 17 bedzie pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Najpe3niej reprezentowane bed? kinematografie Brazylii i Izraela.

Ide? Festiwalu jest rygorystyczna selekcja i prezentacja w Polsce najwybitniejszych filmów spoza tzw. |wiata Zachodniego. W programie imprezy znajdzie sie 20 pe3nometra?owych filmów fabularnych z Ameryki ?acinskiej, Azji, Afryki, które mia3y swoje premiery ?wiatowe na najwa?niejszych festiwalach filmowych. Dzieki swej oryginalno?ci i ?wie?o?ci filmy te s? wa?nym ?ród3em inspiracji, doznan oraz wiedzy o wspó3czesnym ?wiecie i cz3owieku. Wiekszo?a z nich polska publiczno?a zobaczy po raz pierwszy.

Projekcje w ramach 8. Festiwalu FILMY |WIATA ALE KINO+ odbywaa sie bed? w Warszawie, Poznaniu, Gdansku, Krakowie i Wroc3awiu, w nastepuj?cych kinach i terminach:
Warszawa / 22-29 listopada / Kino Muranów, Kino Luna
Poznan / 25-28 listopada / Kino Muza
Gdansk / 26-29 listopada / Kino ?ak
Wroc3aw / 29 listopada - 2 grudnia / Kino Nowe Horyzonty
Kraków / 30 listopada - 3 grudnia / Kino Pod Baranami
Organizatorami Festiwalu s? kana3 filmowy ale kino+ oraz AP Manana.

FUNDATOREM NAGRÓD JEST kana3 filmowy ale kino+ oraz agencja AP Manana.