ALE KINO+

PROGRAM

 

MURANÓW

LUNA

22.11 cz.
OTWARCIE    
 
20.30
Pragnienie mi3o?ci  
 
23.11 pt.
18.30
Lucky  
18.30
Druga ?ona
20.30
Klaun  
21.00
Pragnienie mi3o?ci  
24.11 so.
12.00
?ycie na sprzeda?  
12:00
Pokonaa przeznaczenie
14.15
S?siedzkie d?wieki  
14.00
La Sirga  
16.30
Wype3nia pustke  
16.00
Czas nosoro?ca  
18.30
Klaun  
18.00
Pragnienie mi3o?ci  
20.30
Kurczak ze ?liwkami  
20.30
Jak mam na imie  
25.11 nd.
12.00
Lucky  
12:00
Py3 czasu
14.00
Wyprawa do Xingu  
14.00
Pie?ni mi3o?ci  
16.00
?ycie na sprzeda?
16.00
La Sirga  
18.30
Wszyscy me?czy?ni Weroniki  
18.00
Jak mam na imie  
20.30
S?siedzkie d?wieki  
20.30
Czas nosoro?ca  
26.11 pn.
18.30
Kurczak ze ?liwkami  
18.30
Py3 czasu
20.30
Wyprawa do Xingu  
20.30
Druga ?ona  
27.11 wt.
18.30
Wype3nia pustke  
18.30
Pokonaa przeznaczenie
20.30
Wszyscy me?czy?ni Weroniki  
20.30
Pie?ni mi3o?ci  
28.11 ?r.
18.30
Dziewczynka w trampkach  
18.30
Cena wody
20.30
Urodzony przestepca  
20.30
Zamach  
29.11 czw.
18.30
Urodzony przestepca  
18.30
Zamach
  ZAMKNIECIE        
20.30
Dziewczynka w trampkach  
20.30
Cena wody  
 

KINO MUZA

Poznan

KINO ?AK

Gdansk
25.11 nd.
18:30
Pragnienie mi3o?ci    
 
20.15
Wszyscy me?czy?ni Weroniki  
 
26.11 pn.
19.00
Wype3nia pustke  
18.00
Pragnienie mi3o?ci
20.45
Kurczak ze ?liwkami  
20.00
Wszyscy me?czy?ni Weroniki
27.11 wt.
19.00
Lucky  
18:00
Wype3nia pustke
20.45
S?siedzkie d?wieki  
20.00
Kurczak ze ?liwkami
28.11 ?r.
19.00
Wyprawa do Xingu  
17:30
S?siedzkie d?wieki
20.45
Dziewczynka w trampkach  
20.00
Lucky
29.11 czw.
   
18.00
Wyprawa do Xingu
   
20.00
Dziewczynka w trampkach
 

KINO NOWE HORYZONTY

Wroc3aw

KINO POD BARANAMI

Kraków
29.11 czw.
18:30
Pragnienie mi3o?ci    
 
20.30
Wszyscy me?czy?ni Weroniki  
 
30.11 pt.
18.00
Druga ?ona  
19.30
Pragnienie mi3o?ci
20.30
Wype3nia pustke  
21.15
Wszyscy me?czy?ni Weroniki
01.12 so.
13.45
S?siedzkie d?wieki  
 
16.30
Pokonaa przeznaczenie  
 
18.30
Lucky  
19:30
Wype3nia pustke
21.00
Kurczak ze ?liwkami  
21:15
S?siedzkie d?wieki
02.12 nd.
14.15
Wyprawa do Xingu  
 
16.30
La Sirga  
 
18.30
Pie?ni mi3o?ci  
19.30
Kurczak ze ?liwkami
20.30
Dziewczynka w trampkach  
21.15
Lucky
03.12 pn.
   
19.30
Dziewczynka w trampkach
   
21.15
Wyprawa do Xingu