Poszukiwanie tożsamości

Poszukiwanie tożsamości

Społeczne normy czy przyjęte wzorce zachowań stają się często pułapką dla jednostek niewpisujących się w schematy. Jak w obliczu presji ze strony otoczenia porządzą sobie bohaterowie dwóch historii poruszających kwestie orientacji seksualnej i uprzedzań rasowych?

głosów | miejsce w rankingu