Obcy na mojej kanapie

Obcy na mojej kanapie

Obraz współczesnego miasta z perspektywy couchsurferów - Warszawa jako miejsce spotkań ludzi z różnych stron świata, w różnym wieku i z różnymi historiami życiowymi.

głosów | miejsce w rankingu